du an lumi ha noi du an lumi ha noi
Tong quan du an Lumi Ha Noi duoc vi nhu mot oc dao xanh noi bat giua long thu do. Du an nam trong khu do thi moi Tay Mo Dai Mo, mot khu vuc dang ngay cang gia tang su phat trien nang dong cua Ha Noi.

This user has nothing created or favorited (yet).