en 1.8 - 1.8.9 /summon Mechanismus

---CZECH---

Láva tsunami jde na sever.

Je dlouhá 195 bloků a široká 103 bloků

---ENGLISH---

Lava tsunami goes north.

It is 195 blocks long and 103 blocks wide.

Der Befehl

Achtung: Minifiziere den Command um Probleme zu vermeiden :)


Erstellt: Mon, 09 Oct 2017 15:00:47, Geupdated: Mon, 09 Oct 2017 15:20:15, Ansichten: 255

Teilen:  

    


Top Einträge von filip2cz


Top Einträge in Mechanismus